اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: مال،استيفا،دادگاه،توقيف،تبديل،محكوم له

تبديل مال توقيف شده در اجراي احكام

تبديل مال توقيف شده در اجراي احكام

🤔تبدیل مال توقیف شده چیست و تا چه زمانی طرفین میتوانند درخواست تبدیل وتعدیل مال توقیف شده را بنمایند؟ ✍ هرگاه محکوم له مالی را جهت استیفای طلب خود توقیف وبه دادگاه معرفی نمایدواین مال از هر حیث برای محکوم علیه دارای ارزش ویژه ای باشد می تواند مالی دیگر را به جای آن جهت توقیف به دادگاه معرفی نماید. وهمچنین هرگاه محکوم علیه مالی که را جهت توقیف به دادگاه معرفی نماید واین مال فروش آن سخت ومشکل باشد محکوم له میتواند مالی دیگر از اموال محکوم...

ادامه مطلب