خانه » مقالات حقوقی » تغییر بدون مجوز کاربری زمین زراعی کشاورزی به مسکونی

تغییر بدون مجوز کاربری زمین زراعی کشاورزی به مسکونی

تغییر بدون مجوز کاربری زمین زراعی کشاورزی به مسکونی

طبق قانون اراضی زراعی و باغ ها در ماده 3، گفته می شود هر نوع اقدامی در جهت تغییر کاربری در باغ ها و اراضی کشاورزی که به صورت غیر مجاز و یا بدون گرفتن مجوز از کمسیون نمایند، تخلف می باشد. مراتب رسیدگی به تغییر کاربری بدون مجوز به شرح زیر می باشد؛

  • ماموران جهاد کشاورزی موظف می باشند که نسبت به توقف عملیات اقدام نمایند و گزارش های مربوطه را به اداره ی متبوع، جهت ارسال و رسیدگی به آن در مراجع قضایی اعلام نمایند.
  • اگر شخص یا اشخاص متخلف پس از تذکر جهاد کشاورزی، به اقدامات خود ادامه دهند؛ نیروی انتظامی موظف است از ادامه عملیات، بنا به خواسته جهاد کشاورزی جلوگیری نماید.
  • ماموران مربوطه جهاد کشاورزی وظیفه دارند در حضور نماینده دادسرا و یا حضور نماینده دادگاه محل اراضی مذکور، تخلف مربوطه را صورت جلسه نموده و نسبت به قلع و قمع بنا و همچنین دیگر بناهای جدید، اقدام نمایند و اراضی مذکور را به حالت اولیه برگردانند.
  • علاوه بر اینکه بنای غیر مجاز را قلع و قمع می نمایند، شخص متخلف نیز محکوم به پرداخت جزای نقدی به ارزش یک تا سه برابر بهای زمین های زراعی و باغ ها، آن هم به قیمت روز زمین های مذکور می باشد. نکته قابل ذکر این می باشد که در صورت تکرار جرم، شخص متخلف محکوم به پرداخت حداکثر جریمه نقدی و همچنین حبس به مدت یک تا شش ماه محکوم می گردد.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است