برچسب: عقد،قرارداد،قانون مدني،وكالت بلاعزل،مالكيت،بيع عادي

وكالت بلاعزل

عقد وکالت را به دو قسم تقسیم کرد: 1- وکالت ساده 2-وکالت بلاعزل ؛تعریف وکالت ساده قبلا بیان شد. وکالت بلاعزل،به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل...