برچسب: طفل، طلاق، والدين ،مراقبت، حضانت، تكليف،قانون، مصلحت

قيمومت و حضانت

‌✍قیمومیت و حضانت با کیست. حضانت:👇👇👇 حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها می باشد. وفق ماده 1168 قانون مدنی ایران حضانت هم...

حضانت كودك

حضانت کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق...