برچسب: سوگند،قسم،بتي،استظهاري،تكميلي،قابل رد

انواع سوگند در قانون

✍ســــوگـــنــد سوگند برسہ نوع است 🔹👈سوگند بتّے 🔹👈سوگند تڪمیلی 🔹👈سوگند استظهارے 💥سوگند بتّے (قاطع) : قابل تجدیدنظر است ولے قابل فرجام خواهی نمے باشد. 💥سوگند تڪمیلی : یعنے ادلہ ڪامل نباشد خودش هم باید...