برچسب: سهم الارث،زوج ،زوجه،مادر ،پدر،اولاد ذكور،اناث

سهم الارث و مقادير ان

✍سهم الارث 💠در ارث عده ای به “فرض” ارث می برند و عده ای به “قرابت” اشخاصی که به فرض ارث می برند: 👈🏻 مادر،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاه...