معامله به قصد فرار از دين

✍شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد....

مستمري زوجه متوفي

✍مستمری زوجه متوفی 🔹زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری متوفی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه...

تغيير سن شناسنامه

✍تغییر سن در شناسنامه ♦️بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است ” . 🔹تبصره :...

واگذاري كل اموال قبل از مرگ

ايا مي توان كليه اموال خود را قبل مرگ به يك نفر واگذار كرد? مطابق قانون : کسی نمیتواند همه ی مال خود را از طریق وصیت به کسی واگذار نماید. و تا یک...

راي داور و اجراي ان

✍رأی داوری: 🖌داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی...

ازدواج در دوران عده

✍جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی💐 سوال:آیا زنی که طلاق گرفته و می بایست «عده»نگه دارد،می تواند دراین مدت با شخص دیگری ازدواج نماید؟ خیر.طبق ماده ۶۴۳قانون مجازات اسلامی کسی که این عقد...