هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » مقالات حقوقی » دعوي استرداد ثمن معامله

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دعوي استرداد ثمن معامله

دعوي استرداد ثمن معامله

دعوای استرداد ثمن معامله

مردم درگیر روابط و معاملاتی با همدیگر خواهند بود.یکی از این معاملات خرید و فروش است.مشتری بخواهد ثمنی را که پرداخته است باز پس بگیرد، می بایست دعوای حقوقی استرداد ثمن را مطرح نماید که اول می بایست ثابت کند که قرارداد منعقده برهم خورده است یا باطل گردیده است(انحلال یا ابطال عقد بیع) و ثمن به فروشنده پرداخت گردیده است و آن را از وی مطالبه نموده است و از پرداخت آن خودداری  شده است تا ارکانی اصلی این دعوا فراهم باشد و وی بتواند به حقش برسد.

سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:

  • حالت اول فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معاملهبر هم می خورد.باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند، خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سرآغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله، خواهد بود.فسخ مختص عقود لازم می باشد.اثر فسخ نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد.مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از آن ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه و به حکم مستقیم قانون  برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد،متوجه یکی از دو طرف است، برای وی مقرر شده و مبنای قانونی دارد .این حق می تواند برای یکی از طرفین باشد یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی باشد.در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهارنامه ،اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوااعلام نماید.
  • حالت دوم، طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم‌زدن عقد توافق می‌کنند که در علم حقوق به آن اقاله یا گویند.که ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه‌شان عودت شوند.در اقاله ، موضوع ممکن است، تمام مورد معامله یا مقداری از آن باشد،اگر یکی از عوضین وجه باشد ،باز خودداری فروشنده از عودت ثمن ،می تواند طرح دعوی استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد.لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین اقاله نخواهد بود و به‌جای آن چیزی که تلف‌شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود،پس باز موضوع استرداد وجه قابل‌طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه‌اش عمل ننماید.
  • حالت سوم، ماده 362 قانون مدنی در آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از موارد را ضمان درک نام برده است.عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌دهد.اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد.نکاتی در خصوص ضمان درک به دین شرح است: یکی اینکه مورد معامله باید عین معین یا در حکم عین معین باشد.اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد،مشمول ضمان درکنخواهد بود.دوم آنکه، مورد معامله بایستی متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.سوم،آنکه ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد.چهارم، خریدار به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است.بیع فاسد اثری در تملک ندارد و اگرمورد معامله افزایش یا قیمت پیدا کند، متعلق به مالک اصلی خواهد بود نه خریدار.اگر مبیع مستحق‌للغیر در بیاید مشمول احکام معامله فضولی خواهد بود.

یرای طرح دعوای استرداد ثمن  در حالت سوم (ضمان معاوضی)ارکانی وجود دارد:وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبیع متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد.

خواهان در این دعوی حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد آن امتناع کرده است.استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد.

بنا به رأی وحدت رویه 733 تاریخ15/7/1393هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اگر بعد قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئا مستحق‌للغیر درآید،بایع ضامن است و باید ثمن را مسترددارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،از عهده‌ی شده به مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است،در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن،با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.پس دو تکلیف بر دوش بایع است یکی رد ثمن چه مشتری عالم به فساد معامله باشد یا نه و تکلیف دوم بایع پرداخت به مشتری در صورت جهل او به فساد معامله.در استحقاق مشتری به دریافت ثمن  فرقی نمی کند که مالک واقعی عین مبیع را پس گرفته باشد یا بدل آن را به دلیل تلف عین از مشتری دریافت نموده باشد. یا اینکه هنوز در ید مشتری باشد و ایشان آن را  از خریدار مطالبه ننموده باشد.زیرا دلیلی بر تملک ثمن از سوی بایع وجود ندارد و در بیع باطل تقابلی بین ثمن و مثمن وجود ندارد که تأدیه یکی منوط به تسلیم دیگری باشد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است