اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: وحدت منشا

در جریان رسیدگی به امور حقوقی در دادگاهها و در زمانی که به اختلاف طرفین رسیدگی می شود، ممکن است که با توجه به موضوع  دعوی مورد نظر طرفین، شخص دیگری هم که از ابتدا در دادرسی حضور نداشته است و دادخواست خود را برای شروع رسیدگی تسلیم دادگاه نکرده باشد، با توجه به موضوع مورد اختلاف بین طرفین، برای خود حقی متصور باشد که در صورت عدم حضور در دادرسی حق او زایل شود. از این رو قانون به شخص ثالث این حق را داده است تا با حضور در هر مقطعی از داد...

ادامه مطلب

دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث

هر دعوای حقوقی و شخصی که ادعایی را نسبت طرف مقابل مطرح می کند، همیشه خواهان و خوانده حضور دارند که بر همین اساس دو طرف هر کدام در دادرسی با توجه به اوضاع و احوال موضوع رسیدگی و خواسته، به ارایه ادله ی متناسب در دفاع از خود اقدام می کنند. طبیعی است تا زمانی که شخص خواهان دلیل و مدرک کافی برای اثبات حقانیت خود نداشته باشد، اقدام به اقامه ی دعوی نمی کند. در قانون آیین دادرسی مدنی و در جریان رسیدگی، شخص از طرق متعددی می تواند برای دفاع از خ...

ادامه مطلب