اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: نطفه

انحصار وراثت

انحصار وراثت

جمله مواردی که نو عا گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد. مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت : ۱- شنا سنامه و گ...

ادامه مطلب

دیه جنین

دیه جنین

دیه سقط جنین الف:دوصدم دیه کامل⬅️نطفه ای که دررحم مستقر شده است. ب:چهارصدم دیه کامل⬅️علقه که دران جنین به صورت خون بسته درمی آید . پ:شش صدم دیه کامل⬅️مضغه که دران جنین به صورت توده گوشتی درمی اید. ت:هشت صدم دیه کامل⬅️ عظام که دران جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است. ث:یک دهم دیه کامل⬅️جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شدهدولی روح دران دمیده نشده است. ج:دیه کامل/نصف/سه چهارم دیه کامل⬅دیه جنینی که روح دران دمیده ش...

ادامه مطلب