اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: كيفري ٢

شهادت دروغ

شهادت دروغ

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ در صورت شرایط ذیل جرم شهادت دروغ محقق می گردد: در شهادت دروغ تفاوتی نمی کند که موضوع شهادت در زمینه ی امور حقوقی یا کیفری باشد؛ در هر زمینه ای که اقامه ی شهادت لازم باشد و شهادت دروغ احراز گردد، جرم شهادت دروغ محقق می شود. شرط دیگر آن، کذب بودن محتوای شهادت است و شاهد در ادای شهادت دروغ عمد داشته باشد؛ اگر بر اثر اشتباه در حواس خود، خواه به جهت بیماری یا ضعف و یا به موجب حیله یا تقلب طرف مقابل دعوی باشد، ...

ادامه مطلب

قتل شبه عمد و خطاي محض

قتل شبه عمد و خطاي محض

شبه عمد بر اساس قانون، قتل بر حسب عمدی و کشنده بودن و اقدام به قتل شخصی به سه صورت قتل عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می گردد. به موجب قانون، قتل خطای محض زمانی مصداق پیدا می کند که شخص جانی نه قصد کشتن شخص مجنی علیه( و یا حتی هر شخص دیگری را) داشته باشد و نه حتی قصد فعل انجام شده را دارا باشد. بنا بر این تعریف قانونی، مرز تمایز و تفاوت قتل خطایی محض از سایر قتل عمدی و شبه عمدی مشخص می گردد. در قتل عمدی، شخص جانی با قصد کشتن و یا با عل...

ادامه مطلب

تغيير كاربري اراضي

تغيير كاربري اراضي

اراضی و زمینهایی که خواه در تملک اشخاص خصوصی و یا  اشخاص حقوقی قرار دارد، دارای کاربری مشخص و تعیین شده ای است که باید بر اساس نوع کاربری آن اقدام به تصرفات قانونی نمود. اگرچه افراد با توجه به اصل مالکیت خصوصی می توانند هر گونه اقدام و تصرفی را در مورد زمین و نسبت به ملک داشته باشند؛ ولی به حفظ ضرورت و اقتضای پاره ای از منافع و مصالح ملی، قانون، دخالت خود را برای جلوگیری از برخی تصرفات اشخاص و مالکین به منظور تغییر کاربری ضروری می دا...

ادامه مطلب