ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » مقالات حقوقی » وکیل هنرمندان

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
وکیل هنرمندان

وکیل هنرمندان

پدیدآورنده اثر هنری (هنرمند) حق انحصاری معنوی ونشروپخش اثر هنری خودرا داراست واین حق انحصاری، شامل مکان وزمان خاصی نمی شود وهمیشه برای وی محفوظ است. اما درمواردی، هنرمند، امکان واگذاری حق مادی اثر خود رادارد. اما کلیه کسانی که می خواهند از اثر هنری خاصی درنوشتار ویا هرموضوع دیگری استفاده نمایند، باذکر منبع وماخذ ودرچارچوب وبستر قوانین، مجاز به انجام این کار می باشند. حقوق هنرمندان در قوانین خاصی وضع شده است وازجمله درقانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان وهنرمندان نیز ازحقوق آنها، به حق دفاع شده است. درمواردی که حقوق مادی اثر پدیدآمده طبق قراردادبه شخص ثالثی واگذارشده باشد، به مدت سی سال به سفرش دهنده تعلق دارد وپس ازآن، متعلق به پدیدآورنده اثر ویاورثه وی خواهد بود. اما درصورتی که اثر هنری پدیدآمده، موفق به اخذ جایزه ای شود، جایزه به پدیدآورنده تعلق خواهد داشت وسفارش دهنده ازجایزه بهره ای نخواهد برد.

معنوی ومادی اثرهنری، پس ازفوت پدیدآورنده

معنوی، پس ازفوت، درصورت وصیت ویا دارا بودن وارث، به صورت قهری انتقال خواهدیافت ودرصورتی که ورثه ویا وصیتی دربین نباشد، متعلق به حکومت خواهد بود وطبق قواعد عمومی ارث می باشد. اما حقوق مادی اثر، فقط به مدت سی سال به ورثه ویا موصی له تعلق خواهد گرفت وپس از آن متعلق به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود.
سوءاستفاده از آثارهنری ومجازاتهای آن
درقانون مذکور، هرکس که به صورت غیر مجاز ویا ازراه حیله وتقلب، از آثارهنری غیر به نام خود استفاده نماید ویا انتشار دهد، به حبس تعزیری وجزای نقدی وهمچنین جبران وارده، محکوم خواهدشد وشاکی خصوصی، حق دارد ازدادگاه درخواست نماید تا مفاد حکم محکومیت متهم، دریکی ازروزنامه های کثیر الانتشار، درج شود. شکایت های کیفری هنرمندان بابت سوء استفاده ازآثارهنری ویاانتشار غیر مجازآثارهنری، از جمله شکایت های قابل گذشت می باشد وبااعلام گذشت شاکی خصوصی، قرارمنع تعقیب صادرخواهد شد. درمواردی که مهلت برخورداری ازحقوق مادی اثر، منقضی شده باشد، شاکی خصوصی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  خواهدبود.اما، سایر جرایم مرتبط باهنرمندان که به آثاروکارهای هنری، آنها مربوط نمی شود، تابع قوانین عمومی وقانون مجازات اسلامی ایران می باشد وهیچ تفاوتی بین جرایم ارتکابی ازسوی هنرمندان، باسایر افراد جامعه نمی باشد. چه بسا به خاطر شهرت هنرمندان، درصورت ارتکاب جرم از سوی هنرمندان، باتوجه به اینکه، اغلب جوانان جامعه، هنرمندان رابه عنوان الگویی برای خود پذیرفته اند، برخورد شدیدتری باهنرمندان، درچارچوب تشدیدمجازات قانونی ویااعمال مجازاتهای بازدارنده وتکمیلی، صورت گیرد.

جرایم هنرمندان

جرایم هنرمندان نیز مانند جرایم سایر افراد جامعه می باشد. اگر هنرمندی در صحنه بازیگری، مرتکب یا فوت شود، مجازات وی باسایرین هیچ تفاوتی ندارد ویااگر حین تهیه آثار هنری، مرتکب اتلاف مال غیر شود، خود وی مسول جبران خسارات وارده می باد واگر مسولیت خود را بیمه نموده باشد درچاچوب قرارداد، شرکت بیمه گر، ضمانت جبران را دارد.

وکیل متخصص جرایم هنرمندان

در کنار شماست

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است