سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » مقالات حقوقی » ابطال تقسیم نامه

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
ابطال تقسیم نامه

ابطال تقسیم نامه

ماهیت تقسیم

تقسیم، عملی است که به موجب آن مال مشاع با آن خاتمه می یابد و سهم هر یک از مالکینی که در ملک واحد دارای حق مالکیت بوده اند، در عالم مادی، مشخص و دارای اعتبار می گردد. بر اساس تقسیم نامه ملک مشاع، مالکیت هریک از مالکین به نحو مفروز تعیین می گردد. برای تقسیم، اجازه و رضایت هر یک از شرکا اهمیتی ندارد و هر یک از آنها می تواند به موجب دادخواست، در صورت ممکن بودن تقسیم، تقسیم ملک مشاع، را بخواهد.

در مورد تقسیم املاک و مستغلات که بسیار شایع می باشد، در ابتدا با تعدیل سهام و تقسیم ملک به قطعات و قسمت های متساوی، سهم هر یک از مالکین مشخص و افراز می گردد و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی جهت تقسیم و صدور سند مفروز برای هر یک از مالکین مشاع، صادر می شود.

موارد ابطال تقسیم نامه

در مواردی مالکین که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مفروز می کنند، بعد از آنکه تقسیم انجام شد و تقسیم نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آنها و حدود آن مشخص می شود که برای صدور سند مالکیت، صدور تقسیم نامه لازم می باشد. با این حال، انجام تقسیم و صدور تقسیم نامه در مواردی ممکن است که در مورد آن ابطال صورت گیرد. در نتیجه ابطال تقسیم نامه صورت بپذیرد. ابطال تقسیم نامه، به دو صورت امکان پذیر می باشد و به شرح ذیل است:

  • ابطال تقسیم نامه با تراضی شرکا: در صورتی که هر کدام از شرکا از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی یکدیگر انجام داده اند، ناراضی باشند و یا خواهان تشکیل دوباره ی مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، می توانند با تراضی و توافق یکدیگر، اقدام به انحلال تقسیم و در نتیجه ابطال تقسیم نامه نمایند. به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می توانند اقدام کنند.

همچنین با تراضی شرکا مبنی بر انحلال تقسیم با ابطال تقسیم نامه می توانند برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مشاع اقدام کنند.

  • ابطال تقسیم نامه به جهت حکم دادگاه: ابطال تقسیم نامه از طریق دادگاه، به سه جهت امکان پذیر می باشد:
  • انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا باشد: در صورتی که در موقع تقسیم و تفکیک ملک، به نحوی تعدیل سهام صورت گیرد که سهم یکی از شرکا داخل در سهم شریک دیگر شود که در نتیجه حق او ضایع گردد، در این صورت می تواند شریکی که از سهم او داخل در سهم شریک دیگر شده، به دادگاه، دادخواست ابطال تقسیم نامه بدهد.
  • در صورتی که در موقع تقسیم و تعدیل سهام، سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا، وارد شده باشد و به ضرر او باشد، در واقع قسمتی از ملک غیر، در سهم شرکا احتساب شده باشد و می تواند از موارد ابطال تقسیم نامه باشد.
  • در صورتی که تقسیم و تفکیک ملک مشاع، موجب تضییع حقوق مسلم افراد شود:گاه با وجود اشاعه در ملک مشاع، ممکن است که اشخاصی غیر از شرکا و یا حتی بعضی از شرکا، در ملک مشاع، حق و یا حقوقی از جمله، ارتفاق و یا انتفاع داشته باشد که قبل از تقسیم به طور کامل از حق خود منتفع می شده و کمال استفاده را داشته اند، ولی بعد از تقسیم و تفکیک ملک، در حق غیر اخلال ایجاد شده است و نمی تواند بهره مند گردد.

آثار ابطال تقسیم نامه

بعد از اینکه موجبات ابطال و انحلال تقسیم موجود گشت، در این صورت تقسیم باطل و به حکم دادگاه، ابطال تقسیم نامه صورت می گیرد. هر کدام از مالکین مفروز مشاع، منحل و باطل و سند مالکیت بعد از رفع عامل بطلان تقسیم، دوباره صادر می شود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم نامه

دعوی ابطال تقسیم نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند و تفکیک ملک می کند این یک حکم تاسیسی می باشد، چرا که امر جدیدی به موجب رای دادگاه حادث می شود. دعوی ابطال تقسیم نامه، یک دعوی می باشد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است