نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » مقالات حقوقی » ابطال وقف نامه

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
ابطال وقف نامه

ابطال وقف نامه

موارد بطلان وقف نامه و وقف

عقد وقف با توجه به مستمر ودائمی بودن آن، برای همیشه موجود می باشد و به هیچ وجه عنوان وقفیت مال موقوفه از آن سلب نمی گردد و به همین خاطر هم قابل نقل و انتقال نمی باشد و هر گونه انتقال نسبت به عین مال موقوفه مجاز نمی باشد، با این وجود گذار در بعضی موارد در صورت تحقق شرایطی اقدام به و بطلان وقف می کند.

مجوز را در بعضی موارد به متولی و ادراه ی اقاف داده است که در صورت حصول خرابی و یا خروج مال موقوفه از انتفاع و در صورتی که قابل تعمیر هم نباشد، مال موقوفه قابل نقل و انتقال نسبت به عین باشد و بتوان آن را فروخت. در این صورت چون موضوع مال نسبت به انتفاع از آن از بین می رود، دیگری موردی برای وجود وقف و به تبع آن وقف نامه نمی باشد و در نتیجه موجب ابطال وقف نامه می باشد.

– در صورت خرابی مال موقوفه، مال مورد نظر از انتفاع خارج گردد و از موارد می باشد.

– هرگاه مالک مال موقوفه(واقف) بدهکار بوده باشد و مالی از اموال خود را به وقف و قبض و اقباض بدهد و سند وقف نامه هم تنظیم شود، درصورت عدم رضایت طلبکاران، عقد وقف باطل و موجب هم می گردد.

– درصورتی که متولی وقف، ملک موقوفه را در تصرف داشته باشد و وقف نامه نداشته باشد، در صورت اثبات عدوانی بودن و مجهول التولیه تولیت متولی و اثبات مالکیت ملک موقوفه، حکم خلع ید متولی صادر می شود و موجب هم  می گردد.

– در صورت عدم وجود وقف نامه، اگر متولی مال موقوفه را در تصرف خود داشته باشد، چون تصرف او به عنوان وقفیت دلیل بر وقفیت آن می باشد و اگر مالکیت هم برای اثبات مالکیت خود سند رسمی ارائه دهد ،در صورتی که متولی وقف سبق تصرف خود را که قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی مالکیت می باشد، با شهادت شهود اثبات نماید، با اثبات تولیت خود و سبق آن، غیر عدوانی و قانونی بودن آن را اثبات می کند و هم وقفیت ملک را، چرا که با اثبات سبق تولیت، وقفیت ثابت می گردد و مال موقوفه قابل انتقال نمی باشد که برای آن سند رسمی تنظیم گردد. در غیر این صورت مالک می تواند بطلان وقف و را از دادگاه بخواهد.

– در صورتی که وقف نامه موجود ولی سند آن در ید مالک  و یا باشد و به قبض و اقباض داده نشده باشد، صرف وجود وقف نامه نمی تواند دلیل بر وجود وقفیت باشد، چرا که برای تشکیل وقف، باید ملک موقوفه به قبض و اقباض متولی یا اداره اوقاف داده شده باشد و در صورت عدم اثبات قبض و اقباض توسط متولی وقف، مالک می تواند درخواست ابطال وقف نامه را بخواهد.

– در صورتی که سند وقف نامه به صورت عادی تنظیم شده باشد ولی سند مالکیت، رسمی باشد، چون دو سند در تعارض با یکدیگر می باشد، در این صورت اگر متولی وقف نتواند تاریخ مقدم تنظیم وقف نامه عادی را اثبات نماید، سند رسمی مالکیت مقدم می گردد و در این صورت مالکیت اثبات می شود و در نتیجه موجب ابطال وقف نامه می شود.

دعوی ابطال وقف نامه

دعوی ابطال وقف نامه متضمن این امر و آثار می باشد که در صورت تایید دادگاه، تمامی آثار وقف زایل می شود و به همین خاطر می تواند از جانب شخصی که ذی نفع بوده و یا ورثه ی او مالکیت و یا حقی در ملک موقوفه می باشد که وقفیت ملک مانع استیفای آن می شود، می توانند درخواست ابطال وقف نامه را به موجب ادله ی مورد نیاز بخواهند.

دعوی ابطال وقفنامه یک دعوی غیر مالی است و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی می باشد.

دادگاه صالح جهت ابطال وقف نامه

رسیدگی به دادخواست ابطال وقف نامه چون از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول موقوفه می باشد و ناشی می گردد، در نتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است