به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

در جریان رسیدگی به امور در دادگاهها و در زمانی که به اختلاف طرفین رسیدگی می شود، ممکن است که با توجه به موضوع  دعوی مورد نظر طرفین، شخص دیگری هم که از ابتدا در دادرسی حضور نداشته است و دادخواست خود را برای شروع رسیدگی تسلیم دادگاه نکرده باشد، با توجه به موضوع مورد اختلاف بین طرفین، برای خود حقی متصور باشد که در صورت عدم حضور در دادرسی حق او زایل شود. از این رو قانون به شخص ثالث این حق را داده است تا با حضور در هر مقطعی از دادرسی با بیان دفاعیات از حق مسلم خود نماید.

دعوی ورود ثالث، از جمله دعاوی طاری است که به طور اتفاقی در جریان دادرسی حادث می شود؛ چرا که در موقع رسیدگی ممکن است موضوع خواسته مرتبط به شخص ثالثی باشد و صدور رای برای یکی از طرفین به ضرر او منجر گردد. از این رو شخص ثالث با اطلاع از جریان دادرسی می تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث به همان دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می کند، دعوی خود را مطرح و پی گیری نماید.

دادخواست ورود ثالث به صورت دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی تقسیم می گردد. دعوای ورود ثالث اصلی به دادخواستی اطلاق می شود که در دعوی مطروحه، شخص ثالث به صورت مستقل برای خود نسبت به موضوع خواسته حقی را قائل می باشد که به جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع آن وارد دعوی می شود. مانند اثبات دعوی مالکیت که شخص ثالثی نسبت به همان ملک، ادعای مالکیت دارد و خود را ذی حق می داند.

دادخواست ورود ثالث تبعی به دعوایی اطلاق می شود که در آن شخص ثالث به تبع پیروزی یکی از طرفین اصلی دعوی، حق ورود ثالث هم تامین می گردد و در صورتی که طرف محکوم شود، وی هم محکوم به بی حقی می گردد. به عنوان نمونه دعوایی مبنی بر عدم تنفیذ معامله مطرح می گردد و شخص ثالث هم به عنوان اجاره، مستاجر ملک قرار می گیرد، در صورتی که حکم به رد معامله صادر شود، شخص ثالث هم محکوم می شود.

شرایط لازم برای دادخواست ورود ثالث

برای اینکه دادگاه دادخواست ورودشخص ثالث را به عنوان خواهان در جلسه ی دادرسی بپذیرد شرایطی لازم است که بر اساس همین شرایط زمینه برای دادخواست ورود ثالث فراهم می گردد:

– شخص ثالث در ورود خود به دادرسی به عنوان خواهان و در رابطه با موضوع دعوی اصلی بین طرفین، ذی نفع و حق او مسلم باشد.

– ورود شخص ثالث، در هر مرحله از دادرسی امکان پذیر است ولی این اطلاق تا زمانی است که دادگاه اعلام ختم رسیدگی به طرفین نکرده باشد.

– شرط اصلی و مهم برای ورود ثالث، وجود وحدت منشا و با دعوای اصلی وحدت منشا داشته و یا دارای ارتباط کامل باشد.

– دادخواست ورود ثالث باید به طرفیت خواهان و خوانده ی دعوی اصلی باشد و در یک نسخه به دو طرف ارسال گردد.

امکان تقدیم دادخواست ورود ثالث در مراحل دادرسی

با توجه به اینکه اکثر موضوعات در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی در مرحله ی بدوی و تجدید نظر هستند، شخص ثالث با رعایت شرایط مذکور می تواند هم در مرحله ی بدوی و هم در مرحله ی تجدید نظر خواهی که به اصل و ماهیت دعوی رسیدگی می کنند، وارد شود؛ ولی امکان ورود ثالث، در مراحل غیرعادی تجدید نظر که شامل فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی می شود، وجود نخواهد داشت. البته در صورتی که رای مراحل بدوی و تجدیدنظر در مرحله ی فرجام خواهی نقض و و برای رسیدگی مجدد به شعبه ی هم عرض بدوی ارسال گردد، در این صورت امکان ورود ثالث به دادرسی خواهد بود.

اقدامات تامینی در رابطه با دادخواست ورود ثالث

با توجه به اینکه شخص ثالث، در جریان رسیدگی به عنوان خواهان محسوب می گردد و ورود او به جهت حفظ و تعلق حقوق خود در رابطه با موضوع مورد اختلاف در دعوای اصلی بین خواهان و خوانده، می باشد؛ به همین خاطر می تواند در مواردی که موضوع خواسته در معرض تضییع و یا تفریط باشد و تا زمان صدور حکم آثار جبران ناپذیری بر موضوع خواسته داشته باشد، حسب امر، تقاضای دستور موقت و تامین خواسته را طبق شرایطی که خواهان ملزم به رعایت آن می باشد، از دادگاه داشته باشد.

اعتراض به قرار ورود ثالث

در صورتی که دادخواست شخص ثالث به هر علتی از جمله عدم رعایت شرایط شکلی و یا ماهوی رد یا گردد و قرار صادر شود، از ورود دوباره ی شخص ثالث در مرحله ی تجدید نظر نخواهد بود.

اعتراض به قرار رد یا دادخواست ورود ثالث، در صورتی که دعوی اصلی قابل تجدید نظرخواهی باشد، امکان پذیر می باشد.

تقدیم دادخواست ورود ثالث در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد قضایی عهده دار رسیدگی به دعاوی به صورت محدود می باشد و تقدیم دادخواست ورود ثالث هم به شورای حل اختلاف در صورتی که موضوع دعوی در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف باشد، امکان پذیر خواهد بود.

تفاوت دعوای ورود ثالث با دعوی اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث به عنوان یک طریقه ی شکایت از آرایی است که به نحوی در حقوق اشخاص ثالث خلل ایجاد می کند و به ضرر او خواهد بود و چون از طرفی از جریان دادرسی دعوی اصلی بین طرفین دعوی، مطلع نبوده است و حضور نداشته در نتیجه امکان برای او نبوده است، لذا با قطعی شدن رای مورد نظر، می تواند از باب اعتراض ثالث، به رای اعتراض نماید که در این صورت تفاوت آن با دعوای ورود ثالث، مشخص خواهد شد.در دعوای ورود ثالث شخص در جریان دادرسی ورود پیدا می کند در حالیکه در اعتراض ثالث، شخص بعد از رسیدگی حق اعتراض به رای خواهد داشت.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است