مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » شكايت از شهرداري

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
شكايت از شهرداري

شكايت از شهرداري

شکایت از شهرداری

تملک اراضی مورد نیاز شهرداری تهران، با توجه به اینکه با منافع مالکین در تضاد قرار می گیرد، مورد اعتراض مالکین است. بر اساس ماده واحد نحوه تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها و همچنین قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، شهرداری مجاز به تملک هر زمین و ملکی نیست. لزوم انطباق طرح شهرداری با کاربری ملک مورد نیاز و چگونگی تعیین بهای مورد نیاز شهرداری ها، و همچنین رعایت یا عدم رعایت قواعد و قوانین آمره در اقدامات اجرایی شهرداری جهت تملک اراضی مورد نیاز، موضوع نوشته امروز ماست

نمونه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک 500 متر مربع از پلاک ثبتی 74 بخش 10 تهران.

گردشکار: خانم كاظمي، با تقدیم دادخواست به خواسته فوق، اظهار داشته: مورث موکلین ایشان ملک مشاعی 500 متر مربع از پلاک ثبتی موضوع شکایت بوده و شهرداری تهران به استناد تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری، پلاک مذکور را تملک نموده است. این در حالی است که پلاک مذکور در طرح کشت اجباری مورد ادعای شهرداری تهران قرار ندارد و آگهی های منتشر شده نیز مطابقتی با پلاک ثبتی ملکی مورث موکلین ندارد. در این راستا به دادنامه قطعی صادر شده از شعبه دوم تجدید نظر اداری حسب شکایت شریک مشاعی ملک، اقدامات شهرداری تهران در تملک حصه شریک را ابطال نموده است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی، به موجب لایحه دفاعیه، اعلام نمود: ملک مورد ادعای شکات، به استناد تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 13 آیین نامه مربوطه ضمن تودیع بهای آن تملک گردیده و به نام شهرداری منتقل شده است. شکات نیز مالکیتی نسبت به ملک ندارند و لازم است بدوا مالکیت خود را با طرح دعوای اثبات مالکیت در ثابت نموده و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال اقدامات شهرداری تهران در تملک اراضی را تقدیم دادگاه نمایند. پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارت طرفین و مداقه در لوایح دفاعیه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای دادگاه اعلام می گردد.

رای شعبه 40 اداری

درباره شکایت مشروحه فوق از شهرداری تهران مبنی بر ابطال اقدامات شهرداری تهران نسبت به تملک 500 متر مشاع از پلاک74 بخش ده تهران، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری تهران و مجموع دلایل و مدارک مضبوط در پرونده، اولا: ایراد وارده از سوی شهرداری تهران به سمت شاکی وارد نیست. زیرا مستنبط از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 544 مورخ 30 بهمن 1369 رسیدگی به دعوای ابطال مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون زمین شهری انجام شده، مستلزم رسیدگی به صحت اقدامات تملکی در اداری می باشد. دوما: نظر به اینکه عمده دلیل استنادی وکیل شکات، در اثبات ادعای خود، عدم شمول طرح کشت اجباری نسبت به ملک موکلین و همچنین عدم مطابقت مختصات و کروکی مندرج در آگهی منتشره با پلاک ثبتی مورد نظر می باشد و شهرداری تهران نسبت به ادعای مذکور پاسخی ارایه ننموده است و همچنین علیرغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی نماینده ای از سوی شهرداری در جلسه حاضر نشده است. سوما: به موجب دادنامه قطعی 1009 شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره 37 مورخ 27 فروردین 1386 شعبه 7 دیوان عدالت اداری صادر شده، نسبت به حصه شریک مشاعی ملک مورد ترافع حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر گردیده، لذا بنا به مراتب مذکور و به لحاظ عدم رعایت مقررات مذکور در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی مربوطه، در نحوه تملک و عدم مطابقت مندرجات آگهی منتشر شده با پلاک ثبتی موضوع تملک، حکم به ورود شکایت علیه شهرداری تهران و ابطال اقدامات تملکی نسبت به سهم شکات صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 40 دیوان عدالت اداری ناصر معروفی

اعتراض به رای ورود شکایت از شهرداری تهران

رای فوق در فرجه قانونی توسط اداره کل حقوقی شهرداری تهران مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم تجدید نظر اداری ارجاع شد.

رای شعبه هفتم تجدید نظر اداری

نظر به اینکه اعتراضات شهرداری تهران به دادنامه 1011 شعبه 40 اداری، به کیفیتی نیست که اساس رای بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و در نتیجه نقض رای معترض به شود، و با توجه به اینکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است، و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال می باشد، لذا با درخواست تجدید نظر خواهی به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است