هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » مقالات حقوقی » دادخواست مطالبه نفقه

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دادخواست مطالبه نفقه

دادخواست مطالبه نفقه

نمونه :

خواسته : ایام زوجیت علی الحساب به میزان بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته

۱-کپی مصدق     ۲-عندالاقتضاء    ۳-کارشناسی   ۴- وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ….

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

موکله به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاريخ ……….. با خوانده عقد ازدواج دائمی نموده است. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ قانون مدنی تامین نفقه بر عهده می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نَفقه ایام زوجیت از تاریخ ………….  لغایت …………… به مدت …. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان بیست میلیون ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکله مورد استدعاست. برای تعیین میزان نَفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

با تقدیم احترام

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است