عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » مقالات حقوقی » دادخواست مطالبه نفقه

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دادخواست مطالبه نفقه

دادخواست مطالبه نفقه

نمونه دادخواست مطالبه نفقه:

خواسته : علی الحساب به میزان بیست میلیون ریال به انضمام و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته

۱-کپی مصدق عقدنامه    ۲-عندالاقتضاء شهادت شهود   ۳-کارشناسی   ۴- وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ….

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

موکله به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاريخ ……….. با  عقد ازدواج دائمی نموده است. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور به پرداخت نَفقه از تاریخ ………….  لغایت …………… به مدت …. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان بیست میلیون ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکله مورد استدعاست. برای تعیین میزان نَفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

با تقدیم احترام

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است