مطالبه مهریه بعد از طلاق

طریقه مطالبه مهریه بعد از طلاق

 

در مطالبه مهریه بعد از طلاق مورد ارزیابی انواع طلاق مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال:

 • طلاق رجعی که مرد خود اقدام به دادخواست طلاق کرده است در این نوع طلاق می تواند در مدت عده زن رجوع نموده و بدون نیاز به ازدواج مجدد با زن به ادامه زندگی خود بپردازد و رجوع در واقع تمایل مرد بر ادامه رابطه زناشویی می باشد.
 • طلاق بائن: که در این نوع طلاق مرد حق رجوع ندارد و باید در صورت تمایل به ادامه زندگی با همسر خود ازدواج نماید و حتما صیغه عقد میان زن و مرد مجددا جاری شود.
 • طلاق توافقی در زمره طلاق های بائن است و به آن طلاق خلع نیز می گویند. در این نوع طلاق زن به دلایل متعدد(کراهت از شوهر و یا عسر و حرج ) مالی را بیشتر یا کمتر از مهریه به مرد می بخشد و رضایت مرد را برای طلاق جلب می کند. در این نوع طلاق مرد در دوران عده حق رجوع ندارد ولی زن می تواند در زمان عده از بخشش مهریه صرف نظر کرده و مهریه  خود را مطالبه نماید.

مرخصی زندانیان

مدت مرخصی زندانیان

مدت مرخصی زندانیان بستگی به شایط تعلیق زندانی دارد. زندانی یا شرایط تعلیق را ندارد ویا شرایط تعلیق را دارد.

در مواردی که زندانی شرایط تعلیق را ندارد نیاز به انقضای حد نصاب جهت تعلق مرخصی است که با توجه به تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات مندرج  در حکم، هر چهار ماه یک بار حداکثر 5 روز مرخصی خواهد داشت.

اما اگر زندانی شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارد ، بدون نیاز به حد نصاب ، ماهانه 3 روز از مرخصی برخوردار می شود.

قانون گذار در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری « در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر ویا فرزندان » به تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز مرخصی در نظر گرفته است که به نظر می رسد اصل اعطای مرخصی الزامی است و احراز موضوع و تعیین مدت آن به تشخیص دادستان است.

درمورد زندانیان مالی نیز تعیین مرخصی با دادستان است ، لکن معمولا ضابطه ای که دادستان ها برای زندانیان مالی در نظر گرفته اند، هر ماه یک هفته مرخصی است و با اخذ رضایت در پرداخت محکوم به همه یا بعضی از محکوم لهم، این مرخصی تمدید می شود.

شرایط مرخصی زندانیان

شرایط لازم برای دریافت مرخصی از زندان

قانون گذاردر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مرخصی زندانیان را منوط به سپردن تامین مناسب قرار داده است.

همچنین، ماده 14 دستورالعمل کاهش زندانیان مقرر داشته « اعطای مرخصی زندانیان با اخذ تامین های کیفری، موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است

و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار های تامین کیفری موضوع بندهای الف،ب،پ،ت،ث،ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند».

رویه این گونه است که قاضی اجرای احکام ( یا قاضی ناظر زندان، در مواردی که وظیفه نظارت بر زندان به عهده قاضی ناظر زندان باشد) اخذ تامین را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394 با رعایت مقررات مربوط به صدور قرارهای تامین یعنی مواد 217 به بعد ق.آ.د.ک صادر می کند.

در این خصوص باید توجه داشت که بعضا قضات ناظر زندان، جهت اعطای مرخصی زندانیان، به وجود وثیقه یا کفیلی که در پرونده اجرای احکام می باشد اکتفا می کنند که عملا با استعلام از قاضی اجرا و تایید وجود وثیقه و امر به عدم آزادی آن، به زندانی مرخصی می دهند.

اما همان گونه که پیش تر در مورد ماده 251 ق.آود.ک بیان شد، به محض شروع به اجرای حبس، قرار تامین ملغی می شود و طبیعتا مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نیز موضوعا منتفی می شود و نمی توان مجدد مسئولیتی متوجه کفیل یا وثیقه گذار نمود.

گواهی فوت

گواهی فوت چیست، هنگامی که فردی فوت می کند یکی از نخستین و مهمترین مدارکی که می بایست توسط وراث یا افراد مرتبط تهیه گردد، گواهی فوت می باشد. از نظر قانونی به طور کلی صدور گواهی فوت در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور می باشد.

در حال حاضر برای صدور این گواهی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری می توان اقدام نمود. شیوه حضوری دریافت این گواهی مستلزم ارائه گواهی پزشک، به سازمان ثبت احوال و دریافت گواهی است. در مورد بسیاری از انواع مرگ و میر صدور گواهی فوت و جواز کفن منوط به ارائه نظر پزشکی قانونی در خصوص نحوه فوت و زمان دقیق آن می باشد.

در شیوه غیر حضوری بدون این که مراجعه به مکان خاصی الزامی باشد، می توان با مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت احوال به نشانی www.death.sabteahval.ir نسبت به دریافت گواهی فوت اقدامات لازم را انجام داد. در نوشتار پیش رو ضمن ارائه شیوه های گوناگون دریافت گواهی برای فوت، برخی از مهمترین کاربردهای این گواهی را در حقوق ایران بررسی می کنیم.

مراحل دریافت گواهی فوت به شیوه غیر حضوری و آنلاین

برای دریافت گواهی فوت به شیوه غیر حضوری همانطور که اشاره شد، باید به سامانه اینترنتی ثبت احوال کشور مراجعه شود. پس از مراجعه به درگاه اینترنتی مذکور می بایست در فرم درخواست صدور گواهی فوت، فایل اسکن شده مدارک مورد نیاز بارگذاری گردد.

همچنین هزینه صدور گواهی باید با استفاده از کارت های اعتباری بانک های عضو شبکه ملی شتاب استفاده شود. پس از بارگذاری مدارک و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در فرم درخواست و پرداخت هزینه صدور گواهی، گواهی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی فوت

 

 • شناسنامه و کارت ملی شخص متوفی
 • شناسنامه یکی از نزدیکان او از قبیل والدین یا فرزند.
 • گواهی پزشک صلاحیتدار در مورد این که شخص به صورت غیر قابل بازگشتی فوت شده است.
 • تصویر متوفی

ابطال وصیت

 ابطال وصیت نامه 

 1. ابطال وصیتنامه به دلیل عدم اهلیت متوفی، وصیت نامه یک عمل حقوقی است که در صورت اهلیت و قصد و رضای طرفین منشا اثر می‌گردد و ضروری است که متوفی در هنگام انشای وصیت نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد. و در صورت احراز محجوریت متوفی در زمان انشای وصیت از موجبات ابطال وصیت نامه می‌باشد.
 2. ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث، متوفی ممکن است که درضمن وصیت نامه خود بیان دارد که برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی باطل خواهد بود.
 3. وصیت نامه‌ی متوفی که اقدام به خودکشی کرده است، از موجبات ابطال وصیتنامه خواهد بود.
 4. وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه
 5. وجود ادله‌ ای مبنی بر رجوع و انصراف متوفی از وصیتی که تنظیم کرده است.
 6. وصیت بر جهت و مقاصد نامشروع زمانی که متوفی به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه ای وصیت کند.
 7. مدرکی که ثابت نماید که متوفی از وصیت اول رجوع کرده است. چنانچه متوفی دو وصیت نامه داشته باشد که این دو وصیت نامه با یکدیگر مغایر باشند موجب بطلان هر دو وصیتنامه می‌شود.

تاسیس شرکت فنی مهندسی

 تاسیس شرکت فنی مهندسی

1) به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که نام های گفته شده در بالا را باید به نحوی در کنار نام اصلی خود به کار ببرید که با نحوه فعالیت شما مرتبط باشد، لازم به ذکر است که در صورت استفاده از نام ها فوق ( کلمات مهندسی در نام شرکت ) برای ثبت شرکت باید مدرک تحصیلی مرتبطی هم داشته باشید. به عنوان مثال اگر قصد دارید شرکت مهندسی آی تی و فناوری اطلاعات ثبت کنید، باید مدرک تحصیلی کامپیوتر یا آی تی داشته باشید، توجه به این موضوع اهمیت بسیار بالایی دارد.

2) نکته دیگری که لازم می دانیم در رابطه با ثبت شرکت مهندسی به آن اشاره کنیم، این است که شرکت ها باید در ابتدا موضوع فعالیت خود را به طور صحیح و کامل مشخص کند، موضوع فعالیت در شرکت های مهندسی معمولا به صورت اجرایی، فنی، مشاوره ای و مهندسی می باشد و زمینه فعالیت آن هم می تواند، طراحی، اجرا، ساخت، نظارت و مشاوره باشد.

لازم به ذکر است که تعیین نکردن این موارد در ادامه می تواند مشکلاتی را برای شما ایجاد کرده و روند ثبت را کمی طولانی کند، پس پیشنهاد می دهیم که برای این کار حتما باید از یک مشاوره متخصص مشورت بگیرید تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

شرایط مهم تاسیس دفتر فنی

بعد از آن که اطلاعاتی در رابطه با موضوع شرکت مهندسی و مطالب مرتبط با آن بیان کردیم، لازم می دانیم که در این قسمت اطلاعاتی هم در رابطه با شرایط ثبت شرکت مهندسی عمران ارائه دهیم.

اما قبل از آن باید بگوییم که شرایط ثبت هر شرکتی متناسب با نوع آن متفاوت است و برای شرکت های مهندسی شاهد این هستیم که معمولا به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت مسئولیت محدود ثبت می شوند که در ادامه شرایط هر یک را به طور کامل بیان خواهیم کرد.

شرایط تاسیس شرکت مهندسی عمران

متقاضیان عزیز برای ثبت شرکت سهامی خاص باید موارد زیر را در نظر داشته باشید، این موارد عباتند از:

 • 5 نفر را به عنوان اعضاء اصلی معرفی کنید که 3 نفر هیئت مدیره و 2 نفر بازرس هستند.
 • حداقل 100 هزار تومان سرمایه در اختیار داشته باشید.
 • حداقل %35 از سرمایه اولیه را در حساب شرکت خود قرار دهید.

شرایط ثبت شرکت مهندسی مسئولیت محدود

در این حالت شما برای ثبت شرکت مسئولیت محدودمهندسی باید؛

 • حداقل دو نفر را به عنوان اعضاء اصلی یا شریک معرفی کنید (یکی از این دو نفر خودتان هستید)
 • سرمایه اولیه شما در کمترین حالت 1000000ريال باشد که از آن به عنوان سهم الشرکه یاد می شود.
 • مبلغ سهم الشرکه را در حساب بانکی به نام شرکت قرار داده باشید.

اخذ گرید

گرید

سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شرکتها را در پنج شاخه مختلف اعم از پیمانکاری، مشاوره، انبوه سازی، انفورماتیک و طراحی و ساخت EPC رتبه بندی می کند، به این رتبه ها گرید گفته می شود و به فرآیند گرفتن آن اخذ رتبه گفته می باشد.

هدف از رتبه بندی شرکتها، سروسامان بخشیدن به نحوه برگزاری مناقصه های بزرگ است. در حقیقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با رتبه بندی شرکتها، سطح اعتبار و صلاحیت شرکتها را با یک پیمانه یکسان می سنجد و اعلام می کند و از طرف دیگر ارائه گواهی رتبه را لازمه مشارکت در مناقصه های بزرگ دولتی قلمداد کرده است.

بر این اساس نقش افراد سودجو در نحوه برگزاری مناقصه ها کمرنگ می شود و پروژه ها به دست حرفه ای ها می رسند. بنابراین رتبه بندی شرکتها، امری ضروری است. ما در این مقاله قرار است که شرایط تمدید و ارتقا رتبه بندی پیمانکاری و مشاور را بیان کنیم.

چگونه گرید شرکت بگیریم

شرکتهای پیمانکاری و مشاور به ترتیب در ۱۱ و ۹ رشته مختلف رتبه بندی می شوند. شرکتهای پیمانکاری در رشته های ابنیه و ساختمان، راه و ترابری، ارتباطات، کشاورزی، آب، نیرو، صنعت و معدن، نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی و مرمت آثار باستانی رتبه می شوند.

شرکتهای مشاور در رشته های راه و ترابری، معماری و شهرسازی، مهندسی آب، مطالعات کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن، پست و مخابرات، انرژی و گروه تخصصهای مشترک رتبه بندی می شوند.

محدوده رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری از ۱ تا ۵ و بازه رتبه بندی شرکتهای مشاور از ۱ تا ۳ است. رتبه ۱ به باکیفیت ترین شرکتهای پیمانکاری و مشاوره تعلق می گیرد. اما اگر شرکتهای پیمانکاری و مشاور دارای حداقل شرایط جهت اخذ رتبه باشند؛ به ترتیب رتبه های ۵ و ۳ را کسب خواهند کرد.

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و مشاور از طریق سامانه الکترونیکی ساجات انجام می گیرد یعنی شرکتها باید در سامانه نامبرده ثبتنام کنند و مدارک لازم برای اخذ رتبه را در این سامانه بارگزاری کنند تا پس از گذراندن از فیلترهای مختلف موفق به اخذ رتبه شوند.

پس از پشت سر گذاشتن مراحل تعیین شده که در ادامه می گوییم، رتبه شرکت اتخاذ می گردد. رتبه بندی شرکت ها علاوه بر اینکه در رشته های گوناگون نشان دهنده ی صلاحیت و توانایی شرکت ها است، امکان بستن قرارداد با سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز فراهم می کند.

در صورتی که شرکت پیمانکاری دارید که رتبه ندارد، شرکت ها و سازمان های دولتی اجازه ندارند با شرکت شما همکاری داشته باشند. شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی ملزم به داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری هستند.

شرایط  اخذ رتبه

در سال 1402

نخستین قدم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می باشد سپس :

 • حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید لیسانس فنی و مهندسی داشته باشند.

برای اخذ رتبه 5 در یک شاخه باید 600 امتیاز کسب کرد و برای دو شاخه 700 امتیاز که شرایط امتیاز به این صورت است:

مدرک لیسانس 250 امتیاز، هر سال بیمه 20 امتیاز

پس دو حالت می توان رتبه برای شرکت گرفت

 • حالت اول: شرکت دارای دو نیروی مهندس با 3 سال سابقه بیمه از شرکت رتبه دار باشد فقط می تواند در یک رشته تقاضای رتبه دهد .
 • حالت دوم: شرکت دارای دو نیروی مهندس هر کدام با 5 سال سابقه بیمه از شرکت رتبه دار باشد می تواند در دو رشته مختلف تقاضا دهد.

کد اقتصادی

در رابطه با کد اقتصادی باید بگوییم که کدی 12 رقمی است و نشان می دهد که شرکت شما در اداره مالیات حوزه خود پرونده مالی دارد. بدون کد اقتصادی انجام بسیاری از کارها ممکن نیست.

بعد از ثبت شرکت شما 2 ماه فرصت دارید که برای ثبت نام کد اقتصادی و پرداخت تمبر سرمایه شرکت اقدام کنید.

دریافت کد اقتصادی

دریافت کد مالیاتی

اگر شما قصد خرید و فروش کالای خاص یا خدمتی خاص را دارید، اگر قصد واردات و صادرات دارید یا حتی برای فعالیت های خود نیاز به قرارداد بستن دارید، باید یک کد مالیاتی داشته باشید که همان کد اقتصادی است. مهمترین مواردی که در دریافت کد مالیاتی الزامی است عبارتند از:

 1. عقد هر گونه قرارداد
 2. اخذ گرید برای شرکت
 3. افتتاح حساب بانکی برای شرکت
 4. شرکت در مزایدات و مناقصات
 5. پرداخت هرگونه مالیات شرکت و اظهار سود و زیان شرکت

شما برای هر گونه قراردادی به  کد اقتصادی نیاز خواهید داشت و بدون این کد تنظیم قرارداد ممکن نخواهد بود.

برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها هم به کد اقتصادی نیاز خواهید داشت. لازم به ذکر است که در هنگام شرکت در یک مزایده، اگر بر روی پاکت مورد نظر کد اقتصادی نوشته نشده باشد، از همان ابتدا پاکت پیشنهادی شما باز نخواهد شد. یعنی هیچ شانسی برای رقابت بین  شرکت های رقیب نخواهید داشت.

بسیاری از شرکت ها برای آن که کسب و کار خود را رونق ببخشند، به دنبال گرفتن رتبه هستند. یکی از مدارک مورد نیاز برای رتبه بندی شرکت، همین کد اقتصادی می باشد. یعنی باید کد اقتصادی دریافت کرده باشید و سپس نسبت به اخذ گرید اقدام کنید.

در صورتی که کد اقتصادی نداشته باشید، قادر به تکمیل اظهارنامه مالیاتی هم نخواهید بود. احتمالا با خواندن این مطلب تصور می کنید که این موضوع به نفع شما است و دیگر نیازی به پرداخت مالیات ندارید. اما باید بگوییم که این موضوع معایب بسیاری را برای شما به دنبال دارد و اصلی ترین مشکل آن است که جریمه مالیاتی خواهید شد.

شرایط اخذ کارت بازرگانی

 اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی

-داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت -افتتاح حساب بانکی داخلی -دارای حداقل سن 23 سال

-عدم سوء پیشینه کیفری -اخذ مجوز تولیدی -داشتن مکان مناسب برای شروع فعالیت -در سازمان های دولتی استخدام نشده باشد.

مدارکی که اشخاص حقیقی باید ارائه دهند عبارت است از:

-اصل و کپی کارت ملی

-ارائه دو قطعه عکس شش در چهار

-ارائه یک نسخه از اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها آن را تایید کرده باشد.

-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی که حداقل باید دیپلم باشد.

-ارائه برگه عدم سوء پیشینه که از صدور آن بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

-ارائه فرم کارت بازرگانی که توسط دفتر رسمی و متقاضی به امضا رسیده باشد.

-ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان

-ارائه کد اقتصادی -ارائه یک قطعه عکس سه در چهار از مدیرعامل

-ارائه سند مالکیت و یا برگه استیجاری بودن ملک (آدرس محل کار) در صورت تغییر آدرس ارائه یک برگه اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت -طبق ماده 186 قانون مالیات ارائه اصل مفاصاحساب مالیاتی

-ارائه اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی

-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 96 -فیش حق تمبر که از دارایی گرفته شده

 اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقوقی

-ورشکسته نبوده و مکان مناسبی برای انجام فعالیت خود داشته باشند.

-عدم سابقه کیفری و دارای پروانه کار برای هیئت مدیره و مدیران مدارکی که اشخاص حقوقی باید ارائه دهند عبارت است از:

-اصل و کپی کارت ملی -ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت

-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی که حداقل باید دیپلم باشد.

-ارائه کد اقتصادی

-ارائه اصل و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

-ارائه اظهارنامه برای شرکت سهامی عام و خاص

-اصل و کپی سند مالکیت و یا در صورت اجاره بودن ارائه اجاره نامه

-ارائه اصل کارت بازرگانی -اصل و کپی اساسنامه شرکت

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بعد از تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه انحلال و امضا آن توسط سهامداران، به ساماده اداره ثبت شرکت مراجعه نموده و در گزینه پذیرش صورتجلسه، اطلاعات شرکت را وارد و دستور جلسه را که همان انحلال شرکت است انتخاب می کنید.

سپس اطلاعات اعضا را وارد و و متن صورتجلسه را بارگزاری کرده و پذیرش نهایی کنید.

برای اقدام انحلال یک شرکت سهامی خاص فرصتی 3 روزه مشخص شده است و در صورت اتمام این فرصت باید باز هم مراحل از اول پشت سر بگذارید.

به این موضوع هم توجه کنید که درخواست انحلال می تواند به دو صورت داده شود که همین موضوع به نوع انحلال هم بستگی خواهد داشت، مجمع عمومی فوق العاده و همچنین مرجع قضایی (دادگاه) قابلیت ارائه درخواست انحلال را دارند و این درخواست باید توسط سهامدارن امضاء شود.

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

برای منحل کردن یک شرکت سهامی خاص باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید

 1. در ابتدا شرکا برای منحل شدن شرکت باید به نتیجه رسیده باشند.
 2. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه در نظر گرفته شده است موافقت کامل خود را اعلام کرده باشد.
 3. تشکیل ” مجمع عمومی بطور فوق العاده “، تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و امضا کلیه اعضا و سهامداران ( در صورت نبود هر یک از اعضا باید آگهی دعوت به مجمع در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شده باشد ) ذیل صورتجلسه.
 4. انتخاب یکی از اعضاء به عنوان مدیر تصفیه شرکت و درج در صورتجلسه و امضا صورتجلسه توسط مدیر تصفیه، این شخص وظیفه تصفیه کردن حساب ها را بر عهده خواهد داشت.
 5. تعیین محل تصفیه شرکت
 6. مراجعه به سامانه اداره ثبت ، منو ثبت صورتجلسه و طی مراحلی که بیشتر ورود اطلاعات می باشد.
 7. بارگذاری صورتجلسه در سامانه
 8. ثبت نهایی
 9. ارسال صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص و لیست سهامداران و امضا آنها به اداره ثبت از طریق باجه های پستی
 10. بعد از 5 الی 10 روز نتیجه ثبت صورتجلسه انحلال در سایت اداره ثبت قابل مشاهده است.
 11. مراجعه مدیر تصفیه شرکت به اداره ثبت جهت امضا ذیل اوراق و دریافت آگهی انحلال
 12. در نهایت آگهی انحلال شرکت باید در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار ثبت شود.
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است