برچسب: چك،گواهي عدم پرداخت،واخواست،سفته،هزينه،جرم،دادگاه عمومي

چك يا سفته؟

‍ ✍چک بهتر است یا سفته به مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت این دو سند تجاری می پردازیم تا شما هنگام استفاده از این اسناد یا هنگام قبول آنها در معاملات خود با...