برچسب: پرونده ، حقوقي، كيفري، اينترنتي،دادگاه،

پيگيري اينترنتي پرونده هاي كيفري و حقوقي

پیگیري اينترنتي وضعیت پرونده قضایی( كيفري يا حقوقي) از تاریخ ۲-۸-۱۳۹۵ برای پیگیری پرونده ، ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید. ۱- پیگیری پرونده قضایی (اطلاع از آخرین وضعیت پرونده در...