اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: مطالبه وجه چک

دادخواست مطالبه وجه چک و کلیه خسارات دادرسی

دادخواست مطالبه وجه چک و کلیه خسارات دادرسی

 مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاكخواهانمشخصات خود با ادرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسیدخواندهمشخصات بدهکار و ادرسوكيل يا نماينده قانونىنیازی به نوشتن در این قسمت نیستتعيين خواسته وبهاي آنمطالبه وجه چك به ميزان 0000000000 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني بدو درخواست قرار تأمين خواستهدلاي...

ادامه مطلب

اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک

اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک

براي اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك و مطالبه وجه آن، ماده 315 قانون تجارت 15 روز مهلت از تاریخ صدور آن تعيين كرده است. بنابر این ماده، «اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه شود، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده است بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك، مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر ...

ادامه مطلب