برچسب: قطع درخت،باغات،فضاي سبز،حبس،جزاي نقدي

مجازات قطع درختان

✍مجازات حبس برای قطع اشجار و مواد قانونی آن: قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب ماده1ـ ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به...