برچسب: قانون كار،كارگران زنان،مرخصي زايمان،ايام شيردهي

مرخصي زايمان و اخراج زنان كارگر بعد از ان

#مرخصى_زايمان ✅هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که اخراج زنان پس از مرخصی زایمان را ممنوع کرده بود، متضمن قاعده الزام‌آور ندانست و با اعلام ارشادی بودن این...