اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: غرامت

از کار افتادگی جزئی یا کلی

از کار افتادگی جزئی یا کلی

# از کار افتادگی کلی و جزئی چگونه است بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام‌خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه‌طبق نظر کمیسیونهای پزشکی توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنهافتار خواهد شد: هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده شصت و شش درصدو بیشتر باشد از کارافتادة کلی شناخته می‌شود. چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین سی و سه‌تا شصت و شش درصد و ب...

ادامه مطلب

غرامت ناشی از فوت

غرامت ناشی از فوت

وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشى از فوت جزء ماترك محسوب نمى‌شود تا ديون متوفى از اين محل قابل پرداخت باشد.چون در بيمه عمر،بيمه شده مى‌تواند بنفع يك يا دو يا چند نفر از وراث خود يا شخص ثالث بيمه شود،غرامت مربوط به آنها پرداخت مى‌شود و در مواردى كه ضمن قرارداد بيمه چگونگى تقسيم اين غرامت تعيين نشده باشد،غرامت موصوف بين ورثه قانونى به تساوى قابل تقسيم است و همان‌طورى كه مذكور افتاد اين غرامت از شمول تركه متوفى خارج است. ...

ادامه مطلب