برچسب: طلاق،رجعي،مهريه،اجرت المثل،دادگاه،داوري،سازش

طلاق از طرف مرد(زوج)

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی (پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن...