برچسب: شاكي،مشتكي عنه،دادگاه عمومي،مخابرات،پيامك،فحاشي ،تهديد

جرم مزاحمت تلفني

✍ مزاحمت تلفنی: مزاحمت تلفنی از جمله جرایم شایعی است که ضد عفت و اخلاق عمومی محسوب می گردد، از هم این روی برخورد قانونگذار با این جرم بسیار سنگین می باشد لذا مجازات...