برچسب: سه دانگ

مهريه خانه در آينده

👈ایا این شرط در عقدنامه که در صورت خانه دار شدن زوج سه دانگ خانه به عنوان مهریه بنام زوجه شود اعتبار دارد؟ ✅ 👇🏻👇🏻 مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال...