برچسب: سهم الارث، فوت، ارث ،دادگاه، شوراي حل اختلاف

انحصار وراثت و نحوه صدور ان

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر...