برچسب: سهام

ورود به بورس براي شركتها

👈دو نکته از حقوق تجارت:مبحث شرکت ها نکته اول⬅️از بین شرکت هاي سهامی عام آن شرکت هایی اجازه ورود به سازمان بورس اوراق بهادار را دارند که استانداردها و ملاكهاي ویژه سازمان بورس را...