برچسب: سابقه كيفري،سؤپيشينه،حدود،زنا،قصاص

سؤپيشينه شامل چه افرادي مي شود؟

✍سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل کسانی می‌شود؟ آن چیزی که به عنوان #سوءسابقه یا #سوءپیشینه در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ #محكوميت به حد مانند حد زنا...