برچسب: رايانه اي

مزاياي سند تك برگي

👈 مزایای سند تک برگی: ١- در سند تک برگی مشخصات کامل مالک به طور دقیق از جمله کدملی و کدپستی نوشته می شود در صورتی که در سند دفترچه ای کدملی و کدپستی...