برچسب: دستور جلب،حكم جلب،دادگاه،دادسرا،رأي،حكم

دستور جلب

✍”دستور جلب” به چه صورت است 👌قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز...