اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: حقوق پایه

سنوات پایان سال پرسنل

سنوات پایان سال پرسنل

✍سنوات پایان خدمت پرسنل 🔻 مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار) 🔻 سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار) 🔻 پرداخت سنوات به کارکرد کمتر از یكسال نیز به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است. 🔻 پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار و قطع همكاری جنبه علی الحساب دارد. 🔻 سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه ط...

ادامه مطلب