برچسب: ثبت نشده

صدور شناسنامه يك طرفه

من مى خواهم به نام خودم براى فرزندم شناسنامه بگيرم. بايد چيكار كنم؟ ✅ صدور شناسنامه یک طرفه به نام خانوادگی مادر و در غیاب پدر، نیازمند دریافت حکم «امین موقت» از دادگاه است....