برچسب: تهويه

هزينه هاي مشترك آپارتمان

👈 هزینه های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟ آپارتمان نشینی اصول و مقررات خود را دارد. وقتی چندین واحد آپارتمان در یک مجتمع ساکن هستند، لاجرم می‌بایست برای جلوگیری از اعمال...