برچسب: تخلفات رانندگي،قبض جريمه،اعتراض

چگونگي اعتراض به قبوض جرايم رانندگي

چگونه می‌توان به قبوض جرائم رانندگی اعتراض کرد⁉️ 🖇بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی در دو مرحله‌ انجام می‌شود. 🔹در مرحله اول رسیدگی غیرحضوری...