برچسب: تخفيف،مجازات،ديه،حدود،تعزير،حبس،جريمه نقدي

تخفيف در انواع مجازات

✍انواع مجازات و روش اعمال تخفیف در آنها: 🔴 مجازات درج و تعریف شده به طور کلی در 5 بخش گنجانده شد است: ✅حدود ✅قصاص ✅دیات ✅تعزیرات ✅مجازات های بازدارنده تعریف این مجازات ها...