اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

بایگانی برچسب ها: تاجر

تاجر کیست؟

تاجر کیست؟

تاجر: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالانه‌اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیسـت هـزار تــومان و منتهـی چهـل هـزا...

ادامه مطلب

دفتر تجارتي

دفتر تجارتي

نکاتی در خصوص دفتر تجارتی؛ هر تاجری باید دفتر تجارتی روزنامه، دارایی، کل و کپیه را داشته باشد. ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجارتی محکومیت به جزای نقدی است و درصورت ورشکستگی ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر توصیف شود. کسبه جز از داشتن دفتر تجارتی معاف هستند. رابطه منطقی دفاتر تاجر و دفاتر تجارتی وی رابطه عموم و خصوص مطلق است. هر دفنر تجارتی دفتر تاجر است ولی هر دفتری که تاجر دارد دفتر تجارتی موضوع قانون تجارت تلقی نمیشود. سندیت دفتر تجارتی: در د...

ادامه مطلب

ورشكستگي

ورشكستگي

ورشکستگی 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 #ماده_412 :در این ماده باید به دو نکته توجه کنید یک تاجر بودن دو توقف در پرداخت دیون 🔅توضیح تاجر بودن:ورشکستگی مختص تاجر است کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتي قرار دهد. معاملات تجارتي در مواد 2 و 3 احصاء شده است تاجر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد منظور از حقوقی شرکت های تجاری است که در ماده 20 احصاء شده است 👈نکته اصلی موضوع ماده 220 ق. ت است. توجه داشته باشید که تشخیص تاجر حقیقی نسبت به تاجر حقوقی دشو...

ادامه مطلب