برچسب: بيع،قولنامه،سندرسمي،مالك،فروشنده،خريدار،دادگاه،فسخ

جايگاه بيع درقانون ومتون حقوقي

در بیان حقوقی به خرید و فروش اصلاحا بیع گفته می شود. حقوقدانان هر جا که خرید و فروش صورت بگیرد میگویند بیع واقع شده است. حال این خرید و فروش می تواند خرید...