برچسب: اپارتمان،مشاعات،اسايش،ارامش،همسايگان،مالك،مستاجر

مهمترين حقوق اپارتمان نشيني

👌 بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها» ✍هزینه های مشترک: هزینه های مربوط به تعمیرات ساختمان از هر نوع که باشد اعم از تعمیر آسانسور،نگهداری ساختمان،تعمیر شوفاژ،تعمیر پمپ آب،تمیز کردن پله...