برچسب: انتقال رسمي

محروم كردن از ارث

محروم کردن از ارث 🔸محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند. 🔹وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از...