برچسب: انتقال خودرو،جرثقيل،جريمه

حمل خودروبا جرثقيل

✍سه مطلب در خصوص خودرو: 👌حمل خودرو با جرثقیل در خصوص حمل خودرو با جرثقیل، و بر مبنای ماده 13 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، باید بدانید: اولا: هزینه انتقال خودرو و هم چنین...