برچسب: اجازه كتبي

اجازه خروج از كشور

  👈اجازه خروج از کشور زن 🔸طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه خانم متاهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز دارد. 🔹 شوهر در هر زمان از اجازه خود...