برچسب: ابلاغ اظهارنامه،اظهار كننده،ابطال تمبر،تحويل سند،كالا

نحوه ارسال اظهارنامه

✍شرایط ارسال اظهارنامه ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است: ✅1_احراز هویت اظهارکننده؛ ✍شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد،...