برچسب: آپارتمان

هزينه هاي مشترك آپارتمان

👈 هزینه های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟ آپارتمان نشینی اصول و مقررات خود را دارد. وقتی چندین واحد آپارتمان در یک مجتمع ساکن هستند، لاجرم می‌بایست برای جلوگیری از اعمال...

شارژ ماهيانه آپارتمان

🔴شارژ ماهیانه آپارتمان عدم پرداخت پرداخت شارژ ماهيانه و هزينه هاي مشترك آپارتمان 🔹مطابق قانون تملك آپارتمان ها چنانچه هريك از مالكين از پرداخت هزينه هاي مشترك مانند آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام، سرایداري، نگهباني‌،...