افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » تفاوت ازدواج دائم و موقت

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
تفاوت ازدواج دائم و موقت

تفاوت ازدواج دائم و موقت

تفاوتهای ازدواج موقت با دائم عبارتند از:

🔹1.در عقد موقّ نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیڪه و ارث نڪنند و اگر شرط ڪنند باید بر طبق آن عمل شود.

🔹2.زن در عقد موقّ آزاد است ڪه ڪارے در خارج “خانه” براى خود انتخاب ڪند و اجازه همسر براى او شرط “نیست” درصورتے ڪه مزاحم حقّ نباشد، ولے در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

🔹3.عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانہ دیدن است ڪه با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مے شود، ولے عدّه عقد موقّ دوبار دیدن عادت ماهیانه است.

🔹4.عدم وجود مهریہ در ازدواج موقت عقد است ولے در ازدواج دائم اجبارے به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین مے شود.

🔹5.در ازدواج دائم هیچڪدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرے حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیرے ڪند ولے در ازدواج موقت جلب رضایت دیگرے ضرورتے ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.

🔹6.در ازدواج دائم تعیین محل مسڪن با است اما در ازدواج موقت ملاڪ قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشتہ باشند زن اجبارے به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

🔹7.در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمڪین ڪند ولے در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف مے توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین ڪنند.

🔹8.در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشتہ باشد اما در ازدواج موقت مے تواند تعداد زن بیشترے اختیار ڪند.

🔹9.براے بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی می تواند همہ یا بخشے از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

🔹10.در ازدواج دائم با ایجاد سہ بار نیاز به محلل(مردے ڪه بازن سہ طلاقه ازدواج میکند واورا طلاق مے دهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج ڪند) پیدا مے شود و فرد نمے تواند با همسر قبلے اش ازدواج ڪند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادے ندارد و محلل ایجاد نمے شود.

🔹11.در ازدواج دائم مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند,ولے ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانے ڪه از اهل ڪتاب است (مانند مسیحی و یهودے) مانعی ندارد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است