اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » مقالات حقوقی » دعوی تسلیط ید

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دعوی تسلیط ید

دعوی تسلیط ید

تسلیط ید نتیجه اثبات مالکیت

 مالکیت در حقوق ایران محترم است و مورد حمایت می باشد اما گاهی در مالکیت بین مردم اختلافاتی به وجود می آید و دعوایی حقوقی شکل می‌گیرد و دو طرف مدعی مالکیت بر مالی می باشند، اینجاست که طرفی که دلایل مالکیت قوی در دست دارد پیروز میدان خواهد بود و سرانجام بر مال تسلیط خواهد یافت.اختلاف بر مالکیت از دعاوی شایع می باشد.اشخاص ممکن است نسبت به مال غیر منقول خود سند یا رسمی داشته باشند.گاهی بین دارندگان سند عادی یا دارندگان سند عادی با سند رسمی اختلاف در مالکیت حادث شود.

خواهان دعوای اثبات مالکیت که خواستار وضع ید خویش بر مال غیر منقول می باشد، باید ابتدا مدرکی دال بر مالکیتش ارائه نماید یا قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت مال به خود را ارائه نماید. معمولاً یا سند است یا قراردادی شفاهی که بایستی وجود قرارداد با ادله ،ثابت نماید.قرارداد بایستی اعتبار داشته باشد و این در واقع کار خوانده دعواست که بر سند یا قرارداد ایراد وارد نماید. که با ایراد خوانده وظیفه اثبات اعتبار سند بر عهده‌ی قرار می گیرد. به‌طور کلی بایستی ثابت نماید که مال غیر منقول با قرارداد بیع صحیحی به وی منتقل شده است وگرنه سند نمی تواند تاب مقاومت با سند رسمی را داشته باشد. دعوا می بایست که الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول را نیز در قسمت خواسته مطرح نماید تا با پیروز شدن در دعوا علاوه بر وضع ید بر مال غیر منقول، سند اول در دفتر املاک بی اعتبار گردد و سند جدید به نام او تنظیم شود و عملاً یک سند وجود داشته باشد.

وضع ید در مقابل خلع ید

وضع ید به معنای در اختیار داشتن اشیا منقول یا تصرف کردن در اموال غیر منقول است و اگر همراه با ادعای مالکیت باشد، کنونی مالک شناخته خواهد شد، مگر اینکه دلیل و بینه ‌ای بر خلاف آن ثابت شود.وضع ید را اماره تصرف (اماره ید) نیز می گویند و نقطه مقابل آن خلع ید است.

در دعوای خلع ید، مالک مال غیر منقول پایان بخشیدن تصرف غیر مجاز غیر قانونی بر مال  غیرمنقول خود است و از دادگاه می خواهد ملک را از تصرف او خارج کرده و به او تحویل بدهد.

در تسلیط ید ،تصرفی مورد حمایت می باشد که مشروع باشد.پس به هیچ وجه تصرف غاصبانه نمی تواند مورد حمایت قرار گیرد.قانون‌گذار در دعوای وضعید از تصرف مالکانه بر مال (چه این مال عین باشد یا منفعت یا حق) حمایت می کند به واقع هدف حمایت از مالک واقعی است تا نظم اقتصادی جامعه حفظ شود.

در املاک مشاعی نیز امکان طرح دعوای وضع ید قابل طرح است به این شرح که خواستار وضع ید خود به همراه سایر شرکا است.

دعوای تسلیط ید در واقع عکس دعوای خلع ید می باشد و تسلیط ید خواهان در واقع مستلزم خلع ید از شخص یا اشخاصی است که بر مال غیر منقول خواهان تصرف دارند تا به جای آن‌ها خواهان وضع ید یابد، پس نتیجه تسلیط یدهمان خلع ید است.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است