نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » مقالات حقوقی » صدور حکم تولیت

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
صدور حکم تولیت

صدور حکم تولیت

مال موقوفه

مال موقوفه، مالی است که عین آن از نقل و انتقال منع و منافع آن در جهت هدف واقف به عموم یا اشخاصی که واقف تعیین می کند، تعلق می گیرد. با توجه به اینکه خود مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و می تواند، موجد حق و هم اینکه دارای اموالی باشد و از این اموال و خود در جهت رسیدن به هدف غایی خود، یعنی منتفع کردن مردم و عموم استفاده نماید.

به همین منظور، باید شخصی باشد که انجام و اجرای اهداف مال موقوفه را بر عهده داشته باشد، غبطه و مصلحت مال موقوفه را رعایت کند و از حدود اداره ی امور موقوفه، تجاوز نکند. متولی وقف شخصی است که به عنوان امین، وظیفه ی اداره و امور مربوط به کنترل مال موقوفه را دارد که می تواند به موجب نظر شخص مالک که ملک خود را وقف می کند، تعیین شود و یا اینکه اداره ی اوقاف که به صورت مرجعی است که بر اموال موقوفه نظارت دارد، تعیین کند. برای همین منظور متولی که با سمت تولیت تعیین می شود، در صورت وجود شرایطی تعیین می شود که به شرح ذیل است:

– متولی مال موقوفه، خود واقف و مالک ملک نباشد. در صورتی که واقف، مصداق افرادی که از منافع مال موقوفه منتفع می شود، باشد، تولیت او منعی ندارد.

– شخصی که عنوان تولیت مال موقوفه را دارد، سمت تولیت را نماید.

و

در صورتی که برای مال موقوفه متولی تعیین نشده باشد، واقف و یا مالک و اداره ی اوقاف اقدام می کند.گاه ممکن است که شخصی به عنوان متولی، دارای سابقه ی تولیت در مال موقوفه باشد و در نتیجه متصرف هم باشد و به همین خاطر، ممکن است که سمت تولیت فرد مورد نظر، مورد تایید مالک و یا اداره ی اوقاف نبوده باشد و یا اینکه خود شخص، مدعی تولیت بوده باشد، در این صورت، از جانب هر کدام از طرفین مطرح شود.

در که به طرفیت متولی می تواند مطرح گردد، مو مالک و یا واقف و یا اداره ی اوقاف، علیه تصرفات متولی که متصرف به عنوان تولیت می باشد، می توانند دعوی خلع ید مطرح نمایند و برای اثبات عدوانی بودن تصرف متولی وقف به عنوان تولیت مال موقوفه، باید مجهول التولیه و تصرف عدوانی متولی، ثابت شود تا حکم به خلع ید او صادر شود.

در صورتی که مالک یا اداره ی اوقاف به استناد وقف نامه، متولی را شخصی غیر از متصرف به عنوان تولیت، بداند، ادعای او پذیرفته خواهد شد و حکم به رفع تصرف عدوانی متولی وقف خواهد داد. چون سند وقف نامه بر تصرف به عنوان تولیت، مقدم می باشد.

صرف عدم وجود وقف نامه، دلیل بر نبود تولیت متصرف و در نتیجه، مجهول التولیه بودن آن در جهت اثبات ادعای تصرف عدوانی نمی باشد. چرا که شخصی به عنوان امین متولی مال موقوفه می باشد و تولیت را دارد، تصرف او امانی فرض می شود و خلاف آن را باید مدعی تصرف عدوانی اثبات نماید. در این صورت امانی بودن متولی، استصحاب و موجود فرض می شود و تولیت او سلب نمی گردد.

درخواست صدور حکم تولیت

دعوی درخواست صدور حکم تولیت، یکی از دعاوی است که ممکن است از جانب اداره ی اوقاف مطرح شود و همین طور هم ممکن است که شخصی در مال موقوفه ای که برای او تولیت وجود دارد، ادعای تولیت داشته باشد که مورد انکار اداره ی اوقاف یا واقف باشد، در نتیجه مدعی تولیت باید برای اثبات تولیت خود، سبق تولیت و امانی بودن تصرف خود را همراه با درخواست صدور حکم تولیت، به موجب وقف نامه و در نتیجه معلوم التولیه ی خود اثبات نماید تا ادعای او به عنوان تولیت در دادگاه مورد قبول و پذیرش قرار گیرد و اقدام به صدور حکم تولیت می کند.

با توجه به اینکه تولیت شخص، بعد از قبول اوغیر قابل رجوع می باشد، در صورتی که متولی مال موقوفه مرتکب خیانت در امانت گردد، مالک یا اداره ی اوقاف، می تواند از دادگاه محل مال موقوفه تقاضای ضم امین نماید و در نتیجه اقدام به تعیین شخصی می نماید و حکم تولیت او در کنار متولی، صادر می شود.

همچنین در صورتی که امین متصف به صفت و شرط خاصی باشد و فاقد آن وصف گردد، منعزل می شود و در نتیجه مالک یا واقف و اداره ی اوقاف می تواند درخواست صدور حکم تولیت شخص دیگری را به جای متولی بخواهد و متولی دیگری تعیین خواهد شد. در مورد دیگری در صورتی که اداره ی امور موقوفه به عهده ی چند نفر متولی وقف باشد و مجتمعا در اداره اقدام کنند و یکی از آنها فوت کند، محجور و یا منعزل شود، چون نمی توانند هر یک به تنهایی اقدام کنند، به همین خاطر به سبب درخواست صدور حکم تولیت، شخص دیگری به عنوان متولی تعیین می گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست صدور حکم تولیت

برای صدور حکم تولیت، ایتدا به اداره اوقاف مربوطه مراجعه می شود و در صورت استنکاف اداره اوقاف و یا عدم صدور حکم تولیت متقاضی، می توان بدوا به دادگاه مراجعه نمود و یا در اعتراض به تصمیم اداره اوقاف در تعیین متولی به دادگاه مراجعه نماییم. شخصی که مدعی تولیت خود در مورد مال موقوفه ای می باشد، باید به موجب درخواست دارا بودن تولیت خود در مال موقوفه را اثبات کند. رسیدگی به و اثبات آن با توجه به اینکه به تبع مال می باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موقوفه می باشد. دعوی مورد نظر یک دعوی غیر مالی و قابل تجدید نظر و است.

مدارک لازم برای دادخواست صدور حکم تولیت

  • تکمیل فرم دادخواست جهت درخواست صدور حکم تولیت.
  • استشهادیه محلی جهت اثبات تولیت متقاضی بر مال موقوفه
  • حکم تولیت متولی قبلی.
  • در صورت فوت متولی قبلی، گواهی فوت متولی قبلی.
  • تصویر وقف نامه

 

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است