عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » مقالات حقوقی » تعدیل اجاره بها

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها

تعدیل

اگرچه طرفین قرارداد اجاره در صورتی که میزان مشخص شده است، به موجب توافق دو طرف ملزم به پرداخت اجاره بها ی مقرر شده می باشند، ولی قانون روابط که بر قرارداد تنظیمی استیجاری بین طرفین قرارداد، حاکم می باشد، تحت شرایطی می توانند نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام کنند که در تعدیل اجاره بها، هر یک از طرفین اجاره اعم از موجر یا مستاجر می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه ی زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید.

شرایط لازم برای تعدیل اجاره بها

طرفین اجاره، بعد از تشکیل اجاره می توانند با توجه به درآمد و هزینه های زندگی اقدام به تعدیل اجاره بها کنند که طرف مستاجر با توجه به افزایش هزینه های زندگی می تواند کاهش میزان اجاره بهای تعیین شده را بخواهد. همچنین موجر هم با توجه به کاهش هزینه های زندگی، ترقی اجاره بها را می تواند درخواست نماید.

درخواست تعدیل اجاره بها منوط به شرایطی است که به شرح ذیل می باشد:

  • مدت اجاره منقضی و تمام شده باشد.
  • از تاریخ استفاده ی مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر اساس تعیین اجاره بها و یا تعدیل اجاره بها بوده است، سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی، حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
  • در صورتی که موجر بخواهد نسبت به تعدیل اجاره بها دادخواست بدهد می تواند ضمن تعدیل اجاره بها ما به التفاوت اجاره بها را بر اساسی مبلغی که بنا به دادخواست تعدیل اجاره بها تعیین می شود را هم بخواهد.دادگاه در صورت احراز و حکم به تعدیل اجاره بها ، مستاجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم ، محکوم می نماید.دایره ی اجرا هم مکلف است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد. مستاجر هم می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها رد ما به التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح مذکور درخواست کند.

مرجع صالح برای درخواست تعدیل اجاره بها

طرفین قرارداد باید برای تعدیل اجاره بها به مرجع صالح دادخواست بدهند. مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست تعدیل اجاره بها، در صورتی که در مورد روابط استیجاری اختلافی نباشد، با شورای حل اختلاف خواهد بود.در صورتی که بین طرفین روابط استیجاری نبوده باشد و اجاره تشکیل نشده باشد، رسیدگی به دادخواست تعدیل اجاره بها با دادگاه خواهد بود.

دادخواست تعدیل اجاره بها یک دعوی مالی است و شورای محل اختلاف محل اقامت مستاجر، در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها از جانب موجر مطرح گردد می باشد در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره بها از جانب مستاجر مطرح گردد، شورای حل اختلاف محل اقامت موجر، صالح به رسیدگی خواهد بود.

وکیل روابط

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است